تقسیم ارث طلا چگونه است؟

آریا وکیل ارائه دهنده کاملترین خدمات حقوقی امور حسبی

تقسیم ارث طلا چگونه است؟

مرگ پایان سرنوشت تمام انسان‌هاست و در آخر تمام افراد به این مرحله خواهند رسید. مرگ به دلیل اینکه یک واقعه حقوقی است، قانون برای آن آثار و تبعاتی را مشخص کرده است. یکی از آن‌ها ارث و تقسیم ماترک بجا مانده از متوفی است. همانطور که پس از فوت پدر خانواده به فرزندان ارث تعلق می‌گیرد و باید بین آن‌ها تقسیم شود، پس از فوت مادر نیز در صورت وجود اموال، این دارایی‌ها بین فرزندان تقسیم می‌شود.
آریا وکیل (وکیل خوب در کنار شما) در این نوشتار تلاش نموده است تا به ارائه نکات کاربردی در خصوص تقسیم ارث مادر به بخشی از پرسشهای شما همراهان گرامی در این خصوص، پاسخ داده باشد.

تقسیم ارث طلا چگونه است

شما لایق وکیل خوب هستید حتماً با وکیل حسبی مشورت کنید

در رابطه با تقسیم ارث طلا می توان گفت که معمولا ارث طلا از متوفی زن بر جا می ماند اما ممکن است هر متوفایی اموال او شامل مقداری طلا باشد که باید دید این طلا چگونه بین وراث او تقسیم می گردد. در این خصوص لازم است که ابتدا طبقات مختلف ارث را بشناسیم. ذکر این نکته ضروری است که برخلاف باور عامه جنسیت متوفی در نحوه تقسیم ارث موثر نمی باشد.

طبقات مختلف ارث

طبقه اول

درجه اول: پدر، مادر، فرزند
درجه دوم: نوه
درجه سوم: نبیره

طبقه دوم

درجه اول: خواهر، برادر، پدربزرگ، مادربزرگ
درجه دوم: فرزندان خواهران، فرزندان برادران، جد و جده

طبقه سوم

درجه اول: عمه، عمو، دایی، خاله
درجه دوم: فرزندان عمه، فرزندان عمو، فرزندان دایی، فرزندان خاله

بصورت کلی در تقسیم ارث، چه متوفی مرد باشد و چه زن، اولویت با درجه اول در طبقه اول است و در صورتی که هر یک از طبقات و درجات وجود نداشته باشند، طبقه و درجه بعدی در اولویت ارث بردن از متوفی قرار می‌گیرند (ماده 863 قانون مدنی).
نکته: همسر متوفی در صورتی که در زمان فوت متوفی، در قید حیات باشد در کنار تمامی طبقات از متوفی ارث می‌برد.
نکته: در ازدواج موقت، ارثی به زوجین تعلق نمی‌گیرد، مگر اینکه در شرایط ضمن عقد نکاح قید شود. در صورتی که فرزندی حاصل از ازدواج موقت وجود داشته باشد، همچون سایر فرزندان متوفی از وی ارث می‌برد.
نکته: در صورتی که متوفی هیچ وارثی نداشته باشد، تصمیم‌گیری در خصوص اموال متوفی به دولت واگذار می‌شود (ماده 866 قانون مدنی و 327 قانون امور حسبی).

تقسیم ارث مادر بین وراث

تقسیم ارث مادر بین وراث

در صورتی که زنی فوت شود و تنها همسر داشته باشد تمام اموال او به همسرش تعلق خواهد گرفت. اما اگر فرزندی داشته باشد این اموال بین فرزندان و شوهر او تقسیم می‌شود. اگر پدر و مادر شخص متوفی زنده باشند به این دلیل که پدر و مادر همراه فرزند در درجه اول از طبقه اول هستند تمام این افراد ارث خواهند برد و هیچ کدام مانع ارث بری دیگری نمی‌شود. همسر نیز با وجود اینکه جزو وراث سببی است اما در صورت حیات سهم او نیز با وجود سایر طبقات محفوظ خواهد بود.
در صورتی که زن فوت کند و به غیر از همسر خود دارای فرزند باشد همسر او یک چهارم اموال زن را به ارث خواهد برد.
فرزندان نیز در صورتی که پدر نیز فوت شده باشد اگر فرزند تنها باشد ( یعنی پدر و مادر متوفی نیز زنده نباشند و خواهر و یا برادری نیز نداشته باشد) تمام اموال به او منتقل می‌شود.اما اگر دو فرزند دختر و یا دو پسر داشته باشد اموال به صورت مساوی بین آن‌ها تقسیم خواهد شد. و اگر یک فرزند دختر و یک فرزند پسر باشد پسر دو برابر دختر ارث خواهد برد.
سهم‌الارث مادر و پدر متوفی، اگر فرزند نیز باشد به آن‌ها یک ششم اموال تعلق خواهد گرفت. اما اگر متوفی فرزند نداشته باشد یک سوم به آنان تعلق می‌گیرد.
در هر صورت ورثه مادر فوت شده می توانند نسبت به تقسیم ارث به صورت توافقی اقدام نمایند که توصیه می شود در خصوص نحوه تقسیم ارث توافقی و دانلود نمونه قرارداد تقسیم ارث توافقی به نوشتاری که در وبسایت آریا وکیل(وکیل خوب) تحت عنوان قرارداد تقسیم ارث توافقی انتشار یافته است مراجعه نمایید.

تقسيم ارث طلای مادر

طلا به خاطر زینت بودن معمولا از متوفای زن بر جا می ماند و آنچه عرف در بین مردم در مورد این طلاها به غلط رواج دارد این است که این طلاها سهم دختران متوفی خواهد بود و پسران و دیگر وراث سهمی از آن نخواهند برد اما طبق قانون وراثت طلا نیز جزء اموالی می باشد که باید در آن تقسیم به صورت قانونی و بر اساس طبقات ارث انجام گیرد. در واقع طلا خصوصیتی نسبت به سایر اموال ماترک نداشته و مانند سایر اموال مورد تقسیم قرار می گیرد. طلای مربوط به متوفی مانند دیگر اموال وی اگر فقط یک وارث وجود داشته باشد به همان وارث خواهد رسید اما اگر افراد طبقات تقسیم بندی سه گانه وراث در قید حیات باشند به نسبت سهمشان بین آنها تقسیم می گردد. در صورتی که طبقه اول وجود داشته باشند ارث به سایر طبقات نخواهد رسید و همینطور اگر در هر طبقه‌ای درجه اول وجود داشته باشد، درجه دوم ارث نخواهد برد. اگر زنی همسر داشته باشد و فوت کند، همسر او با وجود اینکه جزء خویشاوندان سببی است قطعا در کنار سایر طبقات از طلاهای متوفی ارث خواهد برد. جزئیات بیشتر نحوه تقسیم ارث طلای مادر در سطور قبل به تفصیل توضیح داده شد.

تقسیم ارث طلای مادر

وصیت مادر در خصوص طلاها

قانون به افراد این اجازه را داده است که آنچه را در تملک دارند به هر گونه که بخواهند به دیگری واگذار کنند و این کار باید به صورت قانونی و غیر قابل انکار باشد تا مورد اعتراض دیگران قرار نگیرد بنابر این اگر مادری وصیت به ارث رسیدن طلای خود به نفع دختران خود را داشته باشد باید این وصیت به گونه ای باشد که غیر قابل انکار بوده باشد و قانون به وراث توصیه می کند که اگر چنین وصیتی بوده بنا بر آن عمل شود و از هر گونه درگیری و اختلاف پرهیز گردد. اگر مادر در مورد طلای خود وصیت به نفع دختران خود کرده باشد این وصیت فقط در مورد یک سوم طلا مورد قبول و در صورت عدم تایید و تنفیذ تمام ورثه مابقی آن بین وراث متوفی تقسیم خواهد گردید. لازم به ذکر است که در صورتی که کسی در مورد طلای متوفی ادعای وصیتی به نفع خود داشته باشد باید این وصیت را با سند معتبر یا شهادت شهود معتبر به اثبات برساند تا مورد تایید قانونی قرار گیرد در غیر این صورت و در فرض تصاحب طلا بدون مجوز قانونی وراث دیگر می توانند از تصاحب کننده را در محاکم کیفری طرح شکایت و تقاضای تعقیب کیفری و مجازات وی را نمایند .

درمورد گواهی انحصار وراثت خلاف واقع در این مقاله بخوانید.

انحصار وراثت در مورد طلای مادر

بعد از فوت مادر و قبل از تقسیم اموال بجامانده از وی از جمله طلای مادر، اولین اقدام فرزندان باید اخذ گواهی انحصار وراثت مادر باشد. برای مراجعه به کلیه ادارات و انجام مراحل اداری اولین چیزی که از وراث خواسته می‌شود گواهی حصر وراثت است. در این گواهی ورثه متوفی توسط شورای حل اختلاف مشخص می‌شوند. همچنین میزان سهم‌الارث هر یک از ورثه نیز در گواهی تعیین می‌گردد.
برای آگاهی کامل از مراحل و مدارک لازم جهت اخذ گواهی انحصار وراثت مادر مقاله ای که در وبسایت آریا وکیل(وکیل خوب) تحت عنوان انحصار وراثت چقدر طول می کشد انتشار یافته است را مطالعه کنید.

جهت کسب اطلاعات بیشتر درباره تقسیم ارث طلای مادر و همچنین مشاوره رایگان با وکیل دادگستری با آریا وکیل تماس بگیرید.

دوست دارید مقالات بیشتری درباره این موضوع در آریا وکیل منتشر کنیم؟

وکیل خوب به قوت قلب نیاز داره تا راهو ادامه بده لطفاً مارو لایک کنید

علاقه دیگران به این موضوع: 4 / 5. موکلان خوب ما که به ما نظر دادند: 59

اولین قوت قلب را برای ادامه راه به ما بده

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

نیاز به وکیل حسبی دارید؟ همین حالا با آریا وکیل تماس بگیرید

جدیدترین مقالات و سوالات حقوقی امور حسبی

سوالات حقوقی امور حسبی خود را مستقیماً از ما بپرسید

مشاوره حقوقی امور حسبی

وکیل پایه یک دادگستری

پرسش مستقیم از وکیل خوب

پرسش از طریق واتس اپ
بر روی یکی از وکلای خوب آریا وکیل کلیک کنید تا مستقیماً به واتس اپ آنها متصل شوید.
ما معمولاً در کمتر از چند ساعت پاسخ را ارسال خواهیم کرد.